PRE I POST ESCLEROSIS ESPUMA

Imatges d'abans i després d'aplicar la tècnica d'escoleroterapia amb microespuma a la Clínica del Dr. Muñoz

Go to link