PRE/POST ESCLEROSI ESPUMA

Imatges d'abans i després d'aplicar la tècnica d'escoleroterapia amb microespuma a la Clínica del Dr. Muñoz