top of page

Les varius són la patologia més freqüent en la pràctica de la Flebologia. Gràcies als avenços tecnològics del tractament de les varius, és cada vegada menys traumàtic i més eficaç. A la Clínica Vascular, fa temps que utilitzem les tècniques més innovadores per al diagnòstic de cada cas i tractem les venes varicoses amb la tecnologia de la ESCLEROTERÀPIA en totes les seves formes, sobretot la microescuma ecoguiada, això permet uns bons resultats estètics en el tractament de TOTES les varius, i fins i tot, de les úlceres venoses.

LES VARIUS

La flebitis és la inflamació d'una vena. La tromboflebitis es pot definir com la presència de trombes dins les venes, que ocasionen una obstrucció al passatge de la sang per elles, en el hi ha una inflamació de la vena afectada. La gravetat d'aquests processos es deu a les possibles complicacions que comporten. La tromboflebitis pot afectar les venes superficials o les venes profundes, sent aquest últim quadre, el que major risc de complicacions té.

TROMBOSIS VENOSES

bottom of page